Kur’ân Kerîm’de Geçen Bazı Terim-Kelimeler

 

 

1.             Abd-ibadet

2.             afv-affetme

3.             akl-akıl Akletme

4.             avn-yardım

5.             ayet-âyet

6.             azâb-azap

7.             ba’s -tekrar diriliş

8.             beğiyy

1.             beyan-beyân

2.             cahiliye-cahiliyye

3.             cehennem

4.             cennet

5.             cihat-cihad

6.             cilbab-celabib

7.             cin-cinn

8.             dalalet

9.             din

10.         dua-duâu

11.         Ebsar-basiret

12.         fahşa-fahişe

13.         fesat-fesad

14.         fıtrat

15.         fisk-fısk-fasık

16.         fitne

17.         fucur-fücur

18.         furkan-furgan

19.         gayb-ğayb

20.         gurur-ğurur

21.         hac-hacc

22.         hamr-hamir

23.         haşr

24.         haşyet

25.         hatem-mühür

26.         havf

27.         hayatuddunya

28.         Heva-hevâ

29.         hikmet

30.         hisab-hesab-hesap

31.         hizb-hizib-hizip

32.         hub-hubb

33.         Humur-hamr

34.         ibaen-iba-kaçınma

35.         ibret

36.         ibtila-imtihan

37.         ifk-iftira

38.         İftihar-fahr

39.         iftira

40.         ihtilaf

41.         ilah

42.         ilm-ilim

43.         iman

44.         infak

45.         inas-cibt-endad-hevâ

46.         inkâr

47.         İslâm-islam

48.         İsm-günah

49.         İsraf-savurganlık

50.         istihza-alay

51.         isyan

52.         İstiân-esnâm-naht-timsâ-Temâsil

53.         itaat

54.         İttiba-uyma

55.         İzzet-şeref

56.         kader

57.         kalb-kalp

58.         kısas

59.         Kıtal-savaş

60.         Kizb-kizip-yalan

61.         Kur'ân-kuran-Kur’an

62.         küfr-küfür-kafir-kâfir

63.         lanet

64.         lub-lubb

65.         mağfiret

66.         mekr-mekir-hile

67.         mele-meleun-eşraf

68.         millet

69.         mizan-terazi

70.         Musafaha-müsâfahatun-hoşgörü

71.         Mustadaf-muteta’af-ezilen

72.         mücrim-günahkar

73.         Münafık-münâfık

74.         müstekbir

75.         nebi-nebe-peygamber

76.         Neşr-tekrar diriliş

77.         Nur-nûr

78.         Putların İsimleri-çeşitleri

79.         rabb-rab

80.         Rab-icl*tâğût-tağut

81.         Rehbe-korku

82.         resul-resûl-risalet-peygamber

83.         rics-ricis-pislik

84.         ruh-rûh

85.         sabr-sabır

86.         sadaka

87.         Sadd-engelleme

88.         Salât-namaz

89.         savm-oruç

90.         Sefih-beyinsiz

91.         Selâm-selam

92.         Sirâtulmustakim

93.         Şakiyy-eşkıya

94.         şefaat

95.         şer-şerr

96.         Şeriat-şerîat

97.         şeytan-iblis

98.         Şirk-müşrik

99.         Tağut-azgın

100.     takva-ittika

101.     tebliğ

102.     Tefrika-fırka

103.     Telbis-giydirme

104.     tevbe-tövbe

105.     tevekkül

106.     tevhit-tevhid

107.     Tuğyan-taşkınlık

108.     urf-orf-örf

109.     ümmet

110.     vahy-vahiy

111.     Veli-evliya-dost

112.     vizr-vizir-günah-vebal

113.     yevmul kıyame

114.     Zekat-zekât

115.     zenb-suç-günah

116.     zikir-zikr

117.     Zina-zinâ

118.     zulüm