Sûrelerde

Terim ve Kelimeler

 

Abdullah ibn Üm Kektum  AbeseSuresi

Abese  MüddesirSuresi

Acc  -AmmeSuresi

Adele -İnfitarSuresi

Adiyat   -AdiyatSuresiTerimleri

Adn  BeyyineSuresiTerimleri

Ad-Semud  -ŞemsSuresi

Adv  -AdiyatSuresiTerimleri

Afv-aff   Âmenerresûl

Ahir   -DuhaSuresi

AhirAhiret  -LeylSuresi

Âhiret   -DuhaSuresi

Ahiret  -LeylSuresi

Ahirette Müminlerin Nuru   -TahrimSuresi

Ahkâbun-Hukubun  -AmmeSuresi

AhseniTakvim   - TinSuresiTerimleri

Aişe-Hafsa-Safiyye-Sevde TahrimSuresi

Aişe-Zeynep-BalŞerbeti TahrimSuresi

Akabeh  -BeledSuresi

Akbara  - AbeseSuresi

Alak  - AlakSuresiTerimleri

Alâmet-âyetun-âyât  YasinSuresi

Alay   -HucuratSuresi

Âlem-Âlemler-Âlemîn  FatihaSuresi

Allah doğmadı

Allah doğurmadı

Allah güzeldir, güzeli sever.   -DuhaSuresi

Allah lafzı  FatihaSuresi

Allah’ın Kelimeleri TahrimSuresi

Allah’ın Kureyş’e nimeti  -KureyşSuresi

Allah’ın sıfatları   -HasrSuresi

Allah’tan korkun   -HasrSuresi

Amedin mümeddedetin  -HümezeSuresi

Amelleriniz boşa gider  -HucuratSuresi

Amme  -AmmeSuresi

Anet-elAnetu  -HucuratSuresi

Anneme istiğfarda bulunmak istedim  -TekasurSuresi

Arş-BurucSuresi

Asese -TekvîrSuresi

Asf  -FilSuresiTerimleri

Ashabu’l Uhdûd  - FilSuresiTerimleri

Asîr  -MüddesirSuresi

Âsiye TahrimSuresi

Asr  -AsrSuresi

Asr Suresi Nüzul sebebi -AsrSuresi

Asr suresi ve buzcu -AsrSuresi

Asr’ın anlamı -AsrSuresi

Aşiyye -NaziatSuresi

Avn, teavun, istiane  -FelakSuresi

Âyet-Alâmet-ayet  YasinSuresi

ÂyetelKubrâ -NaziatSuresi

AyınGüneşiİzlemesi     -ŞemsSuresi

Ayn-MutaffifinSuresi

Azâben-Karîben  -AmmeSuresi

Azîz   LokmanSuresi

Azîz-elAzîz  YasinSuresi

Azîz-elAzîz-aziz  YasinSuresi

Azzeznâ  YasinSuresi

Babb -NaziatSuresi

Bağî  -HucuratSuresi

Batıl-hak -AsrSuresi

Bâtıl-Mubtıl LokmanSuresi

Batş-BurucSuresi

Bebsus  - KariaSuresiTerimleri

Belâ  -MulkSuresi

Belâğ-elbelâğ-Teblîğ  YasinSuresi

BeledulEmin   - TinSuresiTerimleri

Beni aşırı övmeyin  - AbeseSuresi

Beni Kaynuka Yahudileri   -HasrSuresi

Beni Kureyza Yahudileri   -HasrSuresi

Beni Mustalık Yahudileri   -HasrSuresi

Beni Nadir Yahudileri   -HasrSuresi

Beraretün  - AbeseSuresi

Berden  -AmmeSuresi

Beriyye  BeyyineSuresiTerimleri

Besera  -MüddesirSuresi

Besmele Törensel Anlamı FatihaSuresi

Beş Bilinmeyen  LokmanSuresi

Beş tür hidayet  FatihaSuresi

Beşer  -MüddesirSuresi

Beşer-Beşerun  YasinSuresi

Betr_ebter  -KevserSuresi

Beyyine  BeyyineSuresiTerimleri

Beyyineh  BeyyineSuresiTerimleri

Birbirinizi karalamayınız  -HucuratSuresi

Birbirinizle tanışasınız  -HucuratSuresi

Bismillah-Rabbinin adıyla  - AlakSuresiTerimleri

BiyedihilMülk  -MulkSuresi

Burc-Buruc Anlamı-BurucSuresi

Burc-Buruc-BurucSuresi

Busirat-Bu’sirat-İnfitarSuresi

Câbe  -ŞemsSuresi

Cahîm-cahim  -TekasurSuresi

Cahîm-MutaffifinSuresi

Cehennem  YasinSuresi

Cehennem Ateşi   - KariaSuresiTerimleri

Cehîm    -MüzemmilSuresi

Celâ   -HasrSuresi

Cemme  -ŞemsSuresi

Cennât  YasinSuresi

Cennât LokmanSuresi

Cennet  BeyyineSuresiTerimleri

Cennet  YasinSuresi

Cennet’in anlamı  YasinSuresi

cibillen  YasinSuresi

Cîd -TebbetSuresi

cin, cinn,  -NasSuresi

Cund-Cunud-BurucSuresi

Çağrı aracı  -MüddesirSuresi

Dabh  -AdiyatSuresiTerimleri

Dafikun -TarıkSuresi

dalâlet  YasinSuresi

Dalâlet LokmanSuresi

Dalalet-Dalâlet-Dâllen   -DuhaSuresi

DalâletDâllDâllen

Dalâlet-Dâll-Dâllen  YasinSuresi

Dalalet-MutaffifinSuresi

Danîn -TekvîrSuresi

Darabe-edDarbu  YasinSuresi

Darb-Darabe  YasinSuresi

Dârel İmân   -HasrSuresi

Darî  -ĞâşiyeSuresi

DarudDünya   -DuhaSuresi

Daruddünya  -LeylSuresi

DarulAhiret   -DuhaSuresi

DarulAhiret  -LeylSuresi

De ki -FelakSuresi

de ki:  -NasSuresi

Değerli dört kadın TahrimSuresi

Dekke  -ŞemsSuresi

Delâletin anlamları  FatihaSuresi

Demdeme  -ŞemsSuresi

Dereke  YasinSuresi

Desse_Dessâ  -ŞemsSuresi

Din   -KafirunSuresi

Din  -MaunSuresi

Din Günü  FatihaSuresi

Din ne demektir  -KafirunSuresi

Dinde kardeşlik  -HucuratSuresi

Din-İnfitarSuresi

Dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz?  -HucuratSuresi

Dinulkayyime  BeyyineSuresiTerimleri

Din-Yevmiddin   - TinSuresiTerimleri

Duha   -DuhaSuresi

Duhâ  -ŞemsSuresi

Duhâ -NaziatSuresi

Dûn  YasinSuresi

Ebabil - FilSuresiTerimleri

Ebabil anlamı - FilSuresiTerimleri

Ebabil taş atması - FilSuresiTerimleri

Ebabil ve rüzgar - FilSuresiTerimleri

Ebbe  - AbeseSuresi

Ebkâren-Ebkârun   -TahrimSuresi

Ebrar kişiler-MutaffifinSuresi

Ebrarın Kitabı-KitabulEbrar-MutaffifinSuresi

Ebrâr-KitabulEbrar-İnfitarSuresi

Ebrehe - FilSuresiTerimleri

Ebrehe Ordusu - FilSuresiTerimleri

Ebrehe Sana Kilise - FilSuresiTerimleri

Ebrehe-fil ordusu ve çiçek hastalığı - FilSuresiTerimleri

Ebter  -KevserSuresi

Ebterin anlamı  -KevserSuresi

Ebu Cehil ve yetim çocuk  -MaunSuresi

Ecdâs-Cedes  YasinSuresi

Ecelun Müsemmâ LokmanSuresi

Edalle  YasinSuresi

edDünya  -MulkSuresi

Efâe   -HasrSuresi

Effâcen  -AmmeSuresi

Efide-Fevad  -HümezeSuresi

eğlâl  YasinSuresi

eğşeynâ  YasinSuresi

ehad

Ehlul Kurâ   -HasrSuresi

Ekram  - AlakSuresiTerimleri

Ekvab -ĞâşiyeSuresi

Ekvamukîlen   -MüzemmilSuresi

elA’rab-Bedevî  -HucuratSuresi

elAzîz   -HasrSuresi

elBâri   -HasrSuresi

elCebbâr   -HasrSuresi

elCelâe-elCelv   -HasrSuresi

elem E’hed  YasinSuresi

elem Yerav  YasinSuresi

Elemtera anlamı - FilSuresiTerimleri

Elemtera hitabı kimlere - FilSuresiTerimleri

elEsmâul Husnâ   -HasrSuresi

Elfâfen  -AmmeSuresi

elFâsık  -HucuratSuresi

elFatr-Fıtrat-Fâtır  -MulkSuresi

elFey’u-Fey   -HasrSuresi

elFısk  -HucuratSuresi

elFulkulMeşhûn  YasinSuresi

elFusûk  -HucuratSuresi

elĞayzu  -MulkSuresi

Elhâ-elhaa-lehv  -TekasurSuresi

elHakîm    YasinSuresi

elHakîm   -HasrSuresi

elHâlik   -HasrSuresi

elHalku   -HasrSuresi

elHasretu  -MulkSuresi

elHaşr   -HasrSuresi

Elheme-İlham  -ŞemsSuresi

elHicâretu   -TahrimSuresi

elİbdâ-ibdâ   -HasrSuresi

elÎmân-iman  -HucuratSuresi

elİnşâu  -MulkSuresi

elÎsâr   -HasrSuresi

elİsyân  -HucuratSuresi

elKüfru-Küfür  -HucuratSuresi

elMelik   -HasrSuresi

elMer’u  -AmmeSuresi

elMusavvir   -HasrSuresi

elMü’min   -HasrSuresi

elMüheymin   -HasrSuresi

elMütekebbir   -HasrSuresi

elVa’du  -MulkSuresi

elVaîd  -MulkSuresi

Elvelîd-elvildan   -MüzemmilSuresi

elyakîn-Yakîn  -MüddesirSuresi

Emîn -TekvîrSuresi

En Faziletli Kadınlar   -TahrimSuresi

enâb  YasinSuresi

Enam  - AbeseSuresi

enîs, nas, nâs, insan  -NasSuresi

enNebeulAzîm  -AmmeSuresi

enNebz aşağılayıcı lakap takmak  -HucuratSuresi

enNekîr  -MulkSuresi

Enzera-Yünziru  YasinSuresi

Enzir  -MüddesirSuresi

erîketün-Erâikün  YasinSuresi

Esatirul evvelin-MutaffifinSuresi

Eser  YasinSuresi

Eserne  -AdiyatSuresiTerimleri

EsfeleSafilin   - TinSuresiTerimleri

EshâbulCenneti  YasinSuresi

Esîm-MutaffifinSuresi

Eskal  - ZilzalSuresiTerimleri

Eslemnâ-İslam olduk-elislâm  -HucuratSuresi

esSelâm   -HasrSuresi

esSemâu  -MulkSuresi

esSemâudDünyâ  -MulkSuresi

esSırâtelMüstekîm  -MulkSuresi

eşŞeytân-eşŞeyâtîn  -MulkSuresi

Eştat  - ZilzalSuresiTerimleri

etTâğin-Teğâ-Tâğût  -AmmeSuresi

etTâife-tâifetun  -HucuratSuresi

Ey insanlar  -HucuratSuresi

Ey o kafirler  -KafirunSuresi

Ezkân-elezkân  YasinSuresi

ezvâc-cevc  YasinSuresi

Ezvâc-elEcvâc-zevc  YasinSuresi

ezvâcen  -AmmeSuresi

ezZannu-Zann  -HucuratSuresi

Fâcir, Fucur, Fuccar  - AbeseSuresi

Fâcir-Fucûr-İnfitarSuresi

Facirlerin kitabı-MutaffifinSuresi

Facir-MutaffifinSuresi

Fâkih-Fâkihe  YasinSuresi

Fâkihûne  YasinSuresi

Falik -FelakSuresi

Fasl -TarıkSuresi

Fatiha suresinin isimleri  FatihaSuresi

Fatiha suresinin nüzulü  FatihaSuresi

Fatiha-namaz  FatihaSuresi

Fatihanın ayet sayısı  FatihaSuresi

Fatihayı Şifa olarak okuma  FatihaSuresi

Fecere  - AbeseSuresi

Fecere-Fucciret-İnfitarSuresi

Fecru-Facir-MutaffifinSuresi

fe-ennâ-yübsirûn  YasinSuresi

Fehûr LokmanSuresi

fekerihtum-tiksindiniz  -HucuratSuresi

Fekkere  -MüddesirSuresi

Felak -FelakSuresi

Felek-elFelekü  YasinSuresi

Felekın anlamı -FelakSuresi

Felekü-elFelekü  YasinSuresi

Ferc-fercin anlamı   -TahrimSuresi

Fesad  -ŞemsSuresi

Fetera   -MüzemmilSuresi

Fetera  YasinSuresi

Fevc  -AmmeSuresi

Fevc -NasrSuresi

Fil olayı ve Rasulullahın doğumu - FilSuresiTerimleri

Fil olayının tarihçesi - FilSuresiTerimleri

Fil-Kureyş irtibatı  -KureyşSuresi

Firaş  - KariaSuresiTerimleri

Firavunun Karısı Âsiye   -TahrimSuresi

Fitneye Uğrattılar-BurucSuresi

Fucur  -ŞemsSuresi

Fulku-elfülkü  YasinSuresi

Fulkü-elFülkü-Felek-elFelekü LokmanSuresi

Fülkü-elFülkü  YasinSuresi

Fütûr  -MulkSuresi

Gıybette istisnâ  -HucuratSuresi

Gizli-açık düşünceler  Âmenerresûl

GöktekiÂdetullah  -MulkSuresi

Güzel örnek TahrimSuresi

Ğabera  - AbeseSuresi

Ğaberatun  - AbeseSuresi

Ğafera  YasinSuresi

Ğafru_elĞafru   Âmenerresûl

Ğafru-elğafru  YasinSuresi

Ğafur-BurucSuresi

Ğalîz LokmanSuresi

Ğamz-MutaffifinSuresi

Ğarre-Ğarûr  -MulkSuresi

Ğarre-Ğarûr-İnfitarSuresi

Ğarre-yeğurru-Ğarûr LokmanSuresi

Ğâsik -FelakSuresi

Ğasikın anlamları -FelakSuresi

Ğassâk-Ğâsık  -AmmeSuresi

Ğâşiyetun -ĞâşiyeSuresi

Ğatş-eğtaş -NaziatSuresi

Ğavran  -MulkSuresi

Ğayb   -HasrSuresi

Ğayb -TekvîrSuresi

Ğayru yesîr  -MüddesirSuresi

ĞayruMemnun-İnşikakSuresi

Ğilza-TahrimSuresi

Ğilzatun   -TahrimSuresi

Ğisse-ğissetu   -MüzemmilSuresi

Ğitâmuhu Misk-MutaffifinSuresi

Ğulbâ  - AbeseSuresi

ĞusâenEhvâ -AlaSuresi

HabibunNeccar  YasinSuresi

Habîr  -MulkSuresi

Haddu-hadd LokmanSuresi

Hafez-HafezaMelekleri-İnfitarSuresi

Hâfire -NaziatSuresi

Hafiz  -TarıkSuresi

Hafza’ya söylenen Gizli Sır   -TahrimSuresi

Hafza-Balşerbeti   -TahrimSuresi

Hak-batıl -AsrSuresi

Hak-hakk  YasinSuresi

Hakîm-hâkim LokmanSuresi

Hakk -AsrSuresi

Haleka-elHalku  YasinSuresi

Hâlik-elHallâk  YasinSuresi

Hamd-Elhamdu  FatihaSuresi

Hamîm  -AmmeSuresi

Hamiyetun -ĞâşiyeSuresi

Hammâletel hatab -TebbetSuresi

Hanif  BeyyineSuresiTerimleri

hannâs, hannas  -NasSuresi

Harik-BurucSuresi

Hased -FelakSuresi

Hasenât  Âmenerresûl

Hâsib  -MulkSuresi

Hâsien  -MulkSuresi

Hasîm  YasinSuresi

Hasîr  -MulkSuresi

Hâsire -NaziatSuresi

Hasret-elHasretu  YasinSuresi

Haşiah -ĞâşiyeSuresi

Hâşian   -HasrSuresi

Hâşian -NaziatSuresi 

Haşr-Huşiret -TekvîrSuresi

Haşyet  -MulkSuresi

Haşyet -NaziatSuresi

Haşyet-haşyetu LokmanSuresi

Haviye  - KariaSuresiTerimleri

Havr-İnşikakSuresi

Hayy  AyetelKürsi_Bakara_255

Hazenetun  -MulkSuresi

Hedâ-Huda-Hidayet -AlaSuresi                       yer lingi tam işlemiyor

Heleka-elhalku   -HasrSuresi

Hepiniz çobansınız TahrimSuresi

Hevâ -NaziatSuresi

Hezl  -TarıkSuresi

Hicr  -ŞemsSuresi

Hidayet   -DuhaSuresi

Hidayet  -LeylSuresi

Hidâyet LokmanSuresi

Hidâyet-hidayet  FatihaSuresi

Hikmet Müminin Yitiğidir LokmanSuresi

Hikmet-hikmetu LokmanSuresi

Hikmetin tanımları LokmanSuresi

Hill  -BeledSuresi

Himeze  -HümezeSuresi

Hisâb  -AmmeSuresi

Hisaben Yesira-İnşikakSuresi

HiyeEşeddu   -MüzemmilSuresi

Huda-Hidayet  -BeledSuresi

HudâHidayet  -LeylSuresi

Huhsin-Muhsinîn-Muhsinler-ihsân LokmanSuresi

Hunnes -TekvîrSuresi

Husna  -LeylSuresi

Husr-husran -AsrSuresi

Hüdâ  - AlakSuresiTerimleri

Hüden-hûda LokmanSuresi

Hümeze  -HümezeSuresi

Hümeze ikiye ayrılır  -HümezeSuresi

Hümeze-Lümeze anlamları  -HümezeSuresi

Hümeze-Lümeze kimlerdir  -HümezeSuresi

HüsnüZann  -HucuratSuresi

Hüzu-hüzüv-hüzuven LokmanSuresi

Illiyyin-İnfitarSuresi

İbadet  BeyyineSuresiTerimleri

İbadet  -KafirunSuresi

İbadet edilenler-Tapınılanlar  FatihaSuresi

İbâdet-ibadet  FatihaSuresi

İbâdetu-ibadet  YasinSuresi

İbil-ibilu -ĞâşiyeSuresi

ibret -NaziatSuresi

İbtila-İmtihan-Deneme  -MulkSuresi

İhlas  BeyyineSuresiTerimleri

İhn  - KariaSuresiTerimleri

İhsâu-eihsâu  YasinSuresi

İki elden kasıt anlam -TebbetSuresi

İki hain kadın TahrimSuresi

İki örnek kadın TahrimSuresi

İkra-oku   - AlakSuresiTerimleri

İktisâb  Âmenerresûl

İlaf ne demek  -KureyşSuresi

İlâh- ilah edinme nedenleri  YasinSuresi

ilah, ilâh   -NasSuresi

İlah_İlâh     AyetelKürsi_Bakara_255

İlk inen sure  - AlakSuresiTerimleri

İlliyyînin anlamı-MutaffifinSuresi

İlliyyînlikler-MutaffifinSuresi

İlliyyîn-MutaffifinSuresi

İmad  -ŞemsSuresi

İmâmun-Mubîn  YasinSuresi

İman etmediniz  -HucuratSuresi

İmran Kızı Meryem   -TahrimSuresi

imtehene  -HucuratSuresi

inatçı  -MüddesirSuresi

İnbeğâ-yenbeğî  YasinSuresi

inbeğâ-yenbeğî  YasinSuresi

İnfitar-İnfitarSuresi

İnkalebe-inkılâb-MutaffifinSuresi

İnkedere-inkidâr -TekvîrSuresi

İnkılâb-İnkalebe  -MulkSuresi

İnkılab-İnşikakSuresi

İnnâ  - KadrSuresiTerimleri

İnsan mutluluğu  -TekasurSuresi

İnşikak-İnşikakSuresi

İnşikakul kamer-İnşikakSuresi

İnşirah   -İnsirahSuresi

İrem  -ŞemsSuresi

İri-Sert tabiatlı Melekler   -TahrimSuresi

İslah eylemi  -HucuratSuresi

İslâm  -HucuratSuresi

İsr-Isr Âmenerresûl

İsteğnâ Müsteğni  - AbeseSuresi

İstiâze  FatihaSuresi

İstiğna-müsteğni  - AlakSuresiTerimleri

İstiğna-müsteğni  -ŞemsSuresi

İstihzâu LokmanSuresi

İstikametin mertebeleri  FatihaSuresi

İstikbârun LokmanSuresi

İşâru -TekvîrSuresi

İtminan-Mutmainne  -ŞemsSuresi

İttekû-İttikâ-takvâ LokmanSuresi

ittekû-vettekû  YasinSuresi

İyyâke’nin anlamı  FatihaSuresi

Kabirleri ziyaret etti ne demektir.  -TekasurSuresi

Kaddera  -MüddesirSuresi

Kadderehu  - AbeseSuresi

Kader-etTakdîr-elKader  YasinSuresi

Kadh  -AdiyatSuresiTerimleri

Kadîr  YasinSuresi

Kâdir-Kadîr-Kaddernâhu  YasinSuresi

Kadr - KadrSuresiTerimleri

Kâfir  -AmmeSuresi

Kafir  -KafirunSuresi

Kâfir-Küfür-Küfr-MutaffifinSuresi

Kahr-Kahretme   -DuhaSuresi

Kâim-kıyâm-Kâme-yekûmu LokmanSuresi

Kalb-İnşikakSuresi

Kalem  - AlakSuresiTerimleri

Kalîlen-kalîl   -MüzemmilSuresi

KânetEbvâbâ  -AmmeSuresi

Kânitât   -TahrimSuresi

Karia  - KariaSuresiTerimleri

Karye  YasinSuresi

Kayyûm AyetelKürsi_Bakara_255

Ke’sen Dihâkâ  -AmmeSuresi

Kebed  -BeledSuresi

Kedh-İnşikakSuresi

Keferetu  - AbeseSuresi

Kefere-yekfuru-küfr-küfru  YasinSuresi

Kefere-yekfuru-Küfr-Küfür LokmanSuresi

Kelimetullah LokmanSuresi

Kellâ  - AbeseSuresi

Kellâ  -AmmeSuresi

Kellâ  -MüddesirSuresi

Kella-İnfitarSuresi

Kendi elleriyle tahrib   -HasrSuresi

Kenud   -AdiyatSuresiTerimleri

Kerîm-İnfitarSuresi

Kesb-Kesib  Âmenerresûl

Keterah  - AbeseSuresi

Kevâibu  -AmmeSuresi

Kevru-Kevvera-Küvvira -TekvîrSuresi

Kevser; fesalli  -KevserSuresi

Kevser; nüzul sebebi  -KevserSuresi

Kevser; şânieke  -KevserSuresi

Kevserin anlamı  -KevserSuresi

Keyd anlamı - FilSuresiTerimleri

Kıyametin Zamanı LokmanSuresi

Kibru LokmanSuresi

Kirâm  - AbeseSuresi

Kitab-kitâb LokmanSuresi

Kitabun Merkûm-MutaffifinSuresi

Kitabun Merkûmun anlamları-MutaffifinSuresi

Kizzâbâ  -AmmeSuresi

Kur’ân dağa indirilseydi   -HasrSuresi

Kureyş Mekke’yi terk ediyor - FilSuresiTerimleri

Kureyş: nüzul sebebi  -KureyşSuresi

Kureyş’in anlamı  -KureyşSuresi

Kureyş’in göç sebebleri  -KureyşSuresi

Kureyş’in korkudan emin olması  -KureyşSuresi

Kureyş’in ticari göçleri  -KureyşSuresi

Kureyş’in tok hale gelmesi  -KureyşSuresi

kurûn  YasinSuresi

Kutile  -MüddesirSuresi

Kutilel İnsânu  - AbeseSuresi

Küfür  - AbeseSuresi

Küfür  -KafirunSuresi

Küfür-küfr   BeyyineSuresiTerimleri

Küfüv-denk

KülleŞeyin  -AmmeSuresi

Künnes -TekvîrSuresi

Kürsi_kürsiyyu_Kirsi  AyetelKürsi_Bakara_255

Küşitat -TekvîrSuresi

Lâbisun  -AmmeSuresi

Lafzatullâh

Lafzetullah  FatihaSuresi

Lağiyeh -ĞâşiyeSuresi

LağvenLağv  -AmmeSuresi

Latîf  -MulkSuresi

lâtukaddimû-Öne geçmeyin  -HucuratSuresi

LâYemlikûne  -AmmeSuresi

leAnittüm-zorda kalırsınız  -HucuratSuresi

lebise -NaziatSuresi

Leccû  -MulkSuresi

LehvelHadîs LokmanSuresi

Lehvu-Lehven-Lehv LokmanSuresi

Lemm  -ŞemsSuresi

Lemmâz  -HucuratSuresi

Lemz-birinin gıyabında ayıplarını ortaya dökmek  -HucuratSuresi

Levh-BurucSuresi

LevhulMahfuz-BurucSuresi

Levvâme  -MüddesirSuresi

Libâs  -AmmeSuresi

Lime?   -TahrimSuresi

Lînetun-Lîne   -HasrSuresi

Liyeblüvekum  -MulkSuresi

Lokmân-Lokman LokmanSuresi

Lübed  -BeledSuresi

Mâ Ekferahu  - AbeseSuresi

Mağdûb-Dâllîn  FatihaSuresi

Mağfiret  Âmenerresûl

Mağfiretun  -HucuratSuresi

Mağfiretun  YasinSuresi

Mahcubun-MutaffifinSuresi

MâKaddemûVeÂsârehum  YasinSuresi

makam -NaziatSuresi

Mariye-Aişe olayı TahrimSuresi

Mariye-Ayşe kıskançlığı   -TahrimSuresi

Matlailfecr - KadrSuresiTerimleri

Maun Suresi; nüzulu  -MaunSuresi

Me’în-Meînnun  -MulkSuresi

Me’vâ-Mevâ -NaziatSuresi

Meâşâ  -AmmeSuresi

Mebsuseh -ĞâşiyeSuresi

Mecid-BurucSuresi

Medih-Medh  FatihaSuresi

Medine Yahudileri   -HasrSuresi

Mefâza  -AmmeSuresi

Mehîlen   -MüzemmilSuresi

Mekîn -TekvîrSuresi

Mekrabeh  -BeledSuresi

Melekût-Hükümranlık  YasinSuresi

melik  -NasSuresi

Melik-Mâlik  FatihaSuresi

Men şâe  -MüddesirSuresi

Menâfiu  YasinSuresi

Menâkib  -MulkSuresi

menâzil  YasinSuresi

Menfuş  - KariaSuresiTerimleri

Menn-elmennu  -MüddesirSuresi

MenSenneFilİslâmiSünneten  YasinSuresi

Mer’â -AlaSuresi -AlaSuresi

Merhameh:  -BeledSuresi الْمَرْحَمَةِ metni 17. Ayete eklenecek

Merhamet  -BeledSuresi

merkad  YasinSuresi

Merkum-MutaffifinSuresi

Mesâbih  -MulkSuresi

Mesed  -TebbetSuresi

meseha  YasinSuresi

Mesğabeh  -BeledSuresi

Meşârib  YasinSuresi

Meşemeh  -BeledSuresi

meşhûn  YasinSuresi

Metâ  - AbeseSuresi

Metrabeh  -BeledSuresi

Mevlâ   -TahrimSuresi

Mevûdetu -TekvîrSuresi

Meymeneh  -BeledSuresi

Mihâd  -AmmeSuresi

mindûnillahi-dûn  YasinSuresi

Mirsâd  -AmmeSuresi

Mirsad  -ŞemsSuresi

Miskin-fakir-yoksul  -MaunSuresi

Mizac-mezece-MutaffifinSuresi

Mizan  - KariaSuresiTerimleri

Mu’sade  -HümezeSuresi

Mu’sadeh  -BeledSuresi

Mu’sirât  -AmmeSuresi

Mubîn  YasinSuresi

Mubîn  YasinSuresi

Mubîn -TekvîrSuresi

Muğirat  -AdiyatSuresiTerimleri

Muhammed as’ın resul olması  - AlakSuresiTerimleri

Muhkem LokmanSuresi

Muhlis  BeyyineSuresiTerimleri

Muhtâl LokmanSuresi

Mukarreb-MutaffifinSuresi

Mukibb  -MulkSuresi

mukmehûn  YasinSuresi

Muktesıd LokmanSuresi

Muriyat  -AdiyatSuresiTerimleri

Mursâ -NaziatSuresi

Murselun-elMurselûn-elMurselîn  YasinSuresi

Musallin  -MaunSuresi

Museytır -ĞâşiyeSuresi

mustekîm  YasinSuresi

Mutaffifin-MutaffifinSuresi

Mutâin -TekvîrSuresi

Muted-Mu’tedin-MutaffifinSuresi

Müdde-müddet-İnşikakSuresi

Müddesir  -MüddesirSuresi

Müdebbirât -NaziatSuresi

Müfsira  - AbeseSuresi

mümeddede

Müminler kardeştir  -HucuratSuresi

Münafıkların şımarması TahrimSuresi

Müseffirlerce dört tesbit   -HasrSuresi

müsrifûne-müsrif  YasinSuresi

Müstebşiratun  - AbeseSuresi

müstekarrun  YasinSuresi

Müstekbirun-müstekbir LokmanSuresi

Mütedessiru-elmütedessiru  -MüddesirSuresi

Mütesaddian   -HasrSuresi

Müzemmil-elmüzemmil   -MüzemmilSuresi

Na’budu-Nabudu  FatihaSuresi

Nadiyeh  - AlakSuresiTerimleri

Nahr  -KevserSuresi

Naime -ĞâşiyeSuresi

Naîm-MutaffifinSuresi

Nakan  -AdiyatSuresiTerimleri

Nâkûr-elNâkûr  -MüddesirSuresi

Namaz kılma esnasında yanılma  -MaunSuresi

Namaz konusunda yanılma  -MaunSuresi

Namaz-riya-gösteriş  -MaunSuresi

nas suresi  -NasSuresi

nâs, nas   -NasSuresi

Nasibetun -ĞâşiyeSuresi

Nasiyeh  - AlakSuresiTerimleri

Nasr-fetih farkı -NasrSuresi

Nasûh TahrimSuresi

Nasûh Tevbe TahrimSuresi

Nâşietelleyli   -MüzemmilSuresi

Nâşietun   -MüzemmilSuresi

Nâşitat -NaziatSuresi

Nazar -FelakSuresi

Nâziât -NaziatSuresi

Nebz-enNebz  -HucuratSuresi

Necd  -BeledSuresi

Necran yahudileri - FilSuresiTerimleri

Neffasat kimdir -FelakSuresi

Nefis-Nefs  -ŞemsSuresi

Nefs, neffâsat -FelakSuresi

Nefs-Nefis  -ŞemsSuresi

Nefs-Nefis  YasinSuresi

Nehar-enhar  BeyyineSuresiTerimleri

nehîl  YasinSuresi

Nehiretun -NaziatSuresi

Nekâl   -MüzemmilSuresi

Nekâl -NaziatSuresi

neslehu  YasinSuresi

Nesteîn  FatihaSuresi

Neşt -NaziatSuresi

Nezîr  -MulkSuresi

Nida-seslenme  -HucuratSuresi

Nimet açık-gizli  LokmanSuresi

Nimet verilenler  FatihaSuresi

Nimetin anlamı ve mahiyeti  -TekasurSuresi

Nimetin Çeşitleri  FatihaSuresi

Nimetin Kaynağı  FatihaSuresi

Nimet-naim-ni’me-neam  -TekasurSuresi

Nufûr  -MulkSuresi

Nuh-Lut’un hain Karıları TahrimSuresiOnların Nurları TahrimSuresi

Nüşûr  -MulkSuresi

Onun Ferci   -TahrimSuresi

Ölü eti  -HucuratSuresi

ÖlülerinizeYâsînOkuyunuz  YasinSuresi

Ölüm sonrası mümin-kafir  - KariaSuresiTerimleri

Ölümden sonra devam eden ameller  YasinSuresi

Ölüm-Hayat  -MulkSuresi

Övünme  -TekasurSuresi

rab, rabb  -NasSuresi

Rabb  - AlakSuresiTerimleri

Rabb  FatihaSuresi

Rabb  YasinSuresi

Rabb -FelakSuresi

Rabbilâlemîn  FatihaSuresi

Râcife -NaziatSuresi

Racîm-erRacîmu  YasinSuresi

Rahîkin-Mağtûm-MutaffifinSuresi

Rahîm  FatihaSuresi

Rahîm  YasinSuresi

Rahîm-erRahîm  YasinSuresi

Rahmân  FatihaSuresi

Rahmân-Rahîm   -HasrSuresi

RahmânRahîm  YasinSuresi

Rahmet  Âmenerresûl

Rahmet LokmanSuresi

Rasulullaın Kınanması  - AbeseSuresi

Râşid-Râşidûne  -HucuratSuresi

Rayn-MutaffifinSuresi

Rec’  -TarıkSuresi

Recm-Rucûm  -MulkSuresi

Recmu-erRecmu  YasinSuresi

ResulunKerîmun -TekvîrSuresi

Rızık-Rızk  -MulkSuresi

Ricâm-erRicâm  YasinSuresi

Riczü-recz-rucz  -MüddesirSuresi

Ruh - KadrSuresiTerimleri

Rûh-Ruh  -AmmeSuresi

Rukuda -AlaSuresi

Sabbe  - AbeseSuresi

Sabır -AsrSuresi

Sâbihât -NaziatSuresi

Sabr-Sabır  -BeledSuresi

Sadr   -İnsirahSuresi

Sâe-Sîe-Sîet  -MulkSuresi

Sâffât  -MulkSuresi

Sâhhatu  - AbeseSuresi

Sâhibukum -TekvîrSuresi

Sahife  BeyyineSuresiTerimleri

Sâhire -NaziatSuresi

Sâihât   -TahrimSuresi

Sail-Sâil   -DuhaSuresi

Saîr  -MulkSuresi

Sakaleyn  - ZilzalSuresiTerimleri

Sakıb  -TarıkSuresi

Salat-dua-namaz  -MaunSuresi

Salih amel   - TinSuresiTerimleri

Salih Amel-İnşikakSuresi

SalihAmel-AmeliSalih -AsrSuresi

Sallâ  YasinSuresi

samed

sarîha-lâsarîha  YasinSuresi

Saûdün  -MüddesirSuresi

Savt-savd  -ŞemsSuresi

SayhaSûr  YasinSuresi

Sayh-sayha-sûr  YasinSuresi

Seb’an-Şidâdân  -AmmeSuresi

SebaSemâvât  -MulkSuresi

Sebbeha-yüsebbihu   -HasrSuresi

Sebbih   -HasrSuresi

Sebbih -AlaSuresi

Sebbul Mesanî  FatihaSuresi

SebehaYesbehûneEssebhu  YasinSuresi

Sebhan   -MüzemmilSuresi

Sebhu-esSebhu  YasinSuresi

Seca   -DuhaSuresi

Seccâca  -AmmeSuresi

Secdede -AlaSuresi

Secru-süccirat -TekvîrSuresi

Sed’  -TarıkSuresi

seddSedden  YasinSuresi

Sefea  - AlakSuresiTerimleri

Seferatun  - AbeseSuresi

Sekar  -MüddesirSuresi

Sekil   -MüzemmilSuresi

Selâm - KadrSuresiTerimleri

SelâmSelâmun  YasinSuresi

Semavât LokmanSuresi

Semk -NaziatSuresi

Semme -TekvîrSuresi

Serair  -TarıkSuresi

Seslerinizi yükseltmeyin  -HucuratSuresi

Sevâben-Sevâbâ  -AmmeSuresi

Seviyy-Seviyyâ  -MulkSuresi

Sevvâ  -ŞemsSuresi

Sevvâ -AlaSuresi

Sevvâ -NaziatSuresi

Sevvâ-İnfitarSuresi

Seyyiât  Âmenerresûl

Seyyibât   -TahrimSuresi

sıdkun-kezibun  YasinSuresi

Sığınma -FelakSuresi

sığınma, sığınırım  -NasSuresi

Sırât-Sırâtulmüstekîm-mustakîm  YasinSuresi

SırâtulMustekîm  FatihaSuresi

Siccînin yeri-MutaffifinSuresi

Siccin-İnfitarSuresi

Siccîn-MutaffifinSuresi

Sifr, Esfâr, Sâfir, Sefaret  - AbeseSuresi

Sihr, sihir -FelakSuresi

Sihr-Sihir  -MüddesirSuresi

SineNevm  AyetelKürsi_Bakara_255

Siyâb   -MüddesirSuresi

Sizden daha hayırlı TahrimSuresi

Sizi boşarsa Sizden daha hayırlı TahrimSuresi

Söylenen sır-gizli söz TahrimSuresi

Su’irat -TekvîrSuresi

Subat-Sebt  -AmmeSuresi

Subhanallah -NasrSuresi

Subhânellâh   -HasrSuresi

SubhânSübhân  YasinSuresi

Sudur-vurud  - ZilzalSuresiTerimleri

Suhk  -MulkSuresi

Suhriyyet-alaya almak  -HucuratSuresi

Suhuf  - AbeseSuresi

Suhuf -TekvîrSuresi

SûiZann  -HucuratSuresi

SûiZann  -HucuratSuresi

Sulb  -TarıkSuresi

Sûret-suret   -HasrSuresi

Suvvibe-MutaffifinSuresi

Sübûr-İnşikakSuresi

Süyyirat  -AmmeSuresi

Süyyirat -TekvîrSuresi

ŞahidMeşhud-BurucSuresi

Şâir-eşŞâiru  YasinSuresi

Şaki  -AlaSuresi

Şaki  -ŞemsSuresi

 Şakî  -ŞemsSuresi 12. ayete Eklenecek ile ilgili açıklama

Şakka  - AbeseSuresi

Şâkka   -HasrSuresi

Şefaat  AyetelKürsi_Bakara_255

Şefaat  -KevserSuresi

Şehâde-Şehâdetun   -HasrSuresi

Şehîk  -MulkSuresi

Şenâen   -KevserSuresi

Şerh   -İnsirahSuresi

Şerhussadr   -İnsirahSuresi

Şerrulberiyye  BeyyineSuresiTerimleri

Şettâ   -HasrSuresi

Şettâ   -LeylSuresi

Şeytân  FatihaSuresi

Şeytan gibidir sözü   -HasrSuresi

şeytan iki türlü  -NasSuresi

Şeytan’ın anlamları  FatihaSuresi

Şeytân-eŞeytân-Şeytan  YasinSuresi

Şeytanin-racîmin -TekvîrSuresi

Şeytân-Şeyâtîn-eşŞeyâtîn  YasinSuresi

Şi’ru-eşŞi’ru  YasinSuresi

Şirk LokmanSuresi

şuğul  YasinSuresi

Şuhûden  -MüddesirSuresi

Şuûb-Kabâil millet-kabileler  -HucuratSuresi

Şükr-Şükru-Şükür-Teşekkür LokmanSuresi

Şükür-Şükr  FatihaSuresi

Şükür-Teşekkür  YasinSuresi

TabakTabakan-İnşikakSuresi

Tadlil anlamı - FilSuresiTerimleri

Tağâ-Tuğyân -NaziatSuresi

Tağâ-Tuğyâ-Tâgût -NaziatSuresi

Tağut  - AlakSuresiTerimleri

Tâğut -NaziatSuresi

Tağut-Tağva-Tuğyan  -ŞemsSuresi

Tağva-Tuğyan  -ŞemsSuresi

Tahâ  -ŞemsSuresi

Tahrim-Müzul sebebi TahrimSuresi

Takvâ  - AlakSuresiTerimleri

Takvâ  -HucuratSuresi

Takva  -LeylSuresi

Takva  -ŞemsSuresi

takva-takvâ-tekvâ-ittekû  YasinSuresi

tamesa  YasinSuresi

TâmmetulKübrâ -NaziatSuresi

Tarık  -TarıkSuresi

Taşlama  YasinSuresi

Tebâreke  -MulkSuresi

Tebbet mucizesi  -TebbetSuresi

Tebbet -TebbetSuresi

Tebbetin anlamı -TebbetSuresi

Tebettül   -MüzemmilSuresi

Tecessüs-Tecessüs etmeyin  -HucuratSuresi

tecrî  YasinSuresi

Teddeûn  -MulkSuresi

Tefâvut  -MulkSuresi

Tefûr  -MulkSuresi

Tekâsur suresi nüzun sebebi  -TekasurSuresi

Tekâsur-tekasur  -TekasurSuresi

Tekbîr-ettekbîru  -MüddesirSuresi

Tekdis-Takdis-Kuddüs   -HasrSuresi

Tekebbera LokmanSuresi

Teklîf  Âmenerresûl

TeklîfiMâLâYutâk  Âmenerresûl

Tekvîru-elkevru -TekvîrSuresi

Tekzib-BurucSuresi

Tekzib-İnfitarSuresi

Tekzib-İnşikakSuresi

Tekzîbun-Yükezzibu-Kizb-Yalanlama  -AmmeSuresi

TekzibYalanlama-BurucSuresi

Tekzîb-yalanlama-MutaffifinSuresi

Temhîd  -MüddesirSuresi

Temûr  -MulkSuresi

Tenâfus-MutaffifinSuresi

Teraib  -TarıkSuresi

Terhaku, rahk  - AbeseSuresi

Terkebu-İnşikakSuresi

Tertîl   -MüzemmilSuresi

Tesadde  - AbeseSuresi

Tesbih etme  -NasrSuresi

Teslâ -ĞâşiyeSuresi

Teslim Olduk  -HucuratSuresi

Tesnîm-MutaffifinSuresi

Teşekkür   -DuhaSuresi

Tevbe edilecek günahlar   -TahrimSuresi

Tezekkâ  - AbeseSuresi

Tezekkâ -AlaSuresi

Tezekkür  -ŞemsSuresi

Tezkiye  - AbeseSuresi

Tezkiye  -ŞemsSuresi

Tıbâkan-Tıbâk-Tabaka  -MulkSuresi

Tin-incir   - TinSuresiTerimleri

Tis’ate Aşera 19   -MüddesirSuresi

Tuğyan  - AlakSuresiTerimleri

Turu Sinin-TuruSina dağı   - TinSuresiTerimleri

u’budûnî  YasinSuresi

Uhdud-BurucSuresi

Ukde, ukadın anlamı -FelakSuresi

Ûlâ   -DuhaSuresi

Ûlâ-ula  -LeylSuresi

urcûn  YasinSuresi

UrvetulVüskâ LokmanSuresi

Usr   -İnsirahSuresi

Usra  -LeylSuresi

Usvetun Hasenetun   -TahrimSuresi

Uttilet -TekvîrSuresi

Utuvv-Utuvven  -MulkSuresi

ÜmmühâtulMüminîn   -TahrimSuresi

ÜmmülMüminini ikaz-tenbih TahrimSuresi

Üzlifet -TekvîrSuresi

Va’du  YasinSuresi

Vâcife -NaziatSuresi

VadilMukaddes -NaziatSuresi

Vahîden  -MüddesirSuresi

Vahiy tanımı  - AlakSuresiTerimleri

Vahyin şekilleri  - AlakSuresiTerimleri

Vaten   -MüzemmilSuresi

Vebâl   -HasrSuresi

Vebîl   -MüzemmilSuresi

Vedud-BurucSuresi

Vehhâcen  -AmmeSuresi

Vehin-vehen-vehn LokmanSuresi

Vekab-FelakSuresi

Velfecr  -ŞemsSuresi

vemtâzû-imtezû  YasinSuresi

Venhar  -KevserSuresi

veRabbekefeKebbir   -MüddesirSuresi

Vesak-İnşikakSuresi

VeSâlihulMüminîn   -TahrimSuresi

Veseta  -AdiyatSuresiTerimleri

veSiyâbekefeTahhir   -MüddesirSuresi

vesvese veren insan  -NasSuresi

vesvese, vesveseci,  -NasSuresi

Veşşefi velvetr  -ŞemsSuresi

Veyl  -HümezeSuresi

Veyl-MutaffifinSuresi

Vezkurisme   -MüzemmilSuresi

Vifâk-Muvâfık  -AmmeSuresi

Vizr   -İnsirahSuresi

yaddeûne  YasinSuresi

Yağsifu-Ğusûf  -MulkSuresi

Yakbıd-yakbıdu  -MulkSuresi

Yakîn-yakin  -TekasurSuresi

Yalanlama-İnşikakSuresi

Yâsîn-yasin  YasinSuresi

Yedun-elYedu  YasinSuresi

Yeduulyetim  -MaunSuresi

yeğuddûne-kısmak  -HucuratSuresi

yehissimûne  YasinSuresi

Yemin-İnşikakSuresi

Yerin çalkalanması  -MulkSuresi

Yeslâ-İnşikakSuresi

Yesr  -ŞemsSuresi

Yessera  - AbeseSuresi

Yeşâu-şâe -TekvîrSuresi

Yetesâelûne-Tesâul  -AmmeSuresi

Yevmiddîn  FatihaSuresi

Yevmuddin-İnfitarSuresi

YevmulFasli  -AmmeSuresi

Yıldızların dökülmesi -TekvîrSuresi

Yûûn-İnşikakSuresi

Yü’seru   -MüddesirSuresi

Yüsr   -İnsirahSuresi

Yüsra  -LeylSuresi

Yüsrâ -AlaSuresi

Zaman -AsrSuresi

Zebaniyeh  - AlakSuresiTerimleri

Zecre -NaziatSuresi

zelûl  YasinSuresi

Zelûl-züll  -MulkSuresi

Zelzele-zilzale-Zilzal  - ZilzalSuresiTerimleri

Zenb, zeneb  - AbeseSuresi

Zenîm  -MüddesirSuresi

zer’u-ZereeZürriyyetu  YasinSuresi

Zerabiyyetun -ĞâşiyeSuresi

zeree  YasinSuresi

Zeree-Zürriyyet  -MulkSuresi

zerre  - ZilzalSuresiTerimleri

Zeytun-Zeytin   - TinSuresiTerimleri

zılâl  YasinSuresi

Zikrâ  - AbeseSuresi

Zikrâ  -MüddesirSuresi

Zikr-ezZikru  YasinSuresi

Zulm-zulüm-zâlim-zulmet LokmanSuresi

Zükuvveti -TekvîrSuresi

Zülfetun  -MulkSuresi

züll  YasinSuresi

zürriyet  YasinSuresi

Züvvicet -TekvîrSuresi