Kısa sûreler ile bazı ayetlerin Tefsiri

1.        01/ Fatiha

2.        02/ Ayetelkursi 2/Bakara:255

3.        02/ Amenerresul 2/Bakara:284-286

4.        31/ Lokman

5.        36/ Yâsin

6.        49/ Hucurat

7.        59/ Haşr

8.        73/ Müzemmil

9.        74/ Müddesir

10.    78/ Nebe

11.    79/ Naziat

12.    80/ Abese

13.    81/ Tekvir

14.    82/ İnfitar

1.        83/ Mutaffifin

2.        84/ İnşişak

3.        85/ Buruç

4.        86/ Tarık

5.        87/ Ala

6.        88/ Ğaşiye

7.        89/ Fecr

8.        90/ Beled

9.        91/ Şems

10.    92/ Leyl

11.    93/ Duha

12.    94/ İnşirah

13.    95/ Tin

14.    96/ Alak

15.    97/ Kadr

16.    98/ Beyyine

17.    99/ Zilzal

18.    100/ Adiyat

19.    101/ Karia

20.    102/ Tekasur

21.    103/ Asr

22.    104/ Humeze

23.    105/ Fil

24.    106/ Kureyş

25.    107/ Maun

26.    108/ Kevser

27.    109/ Kâfirûn

28.    110/ Nasr

29.    111/ Tebbet

30.    112/ İhlas

31.    113/ Felak

32.    114/ Nas