İlâhlaştırma Kültürü  / Çok İlâhçılık / Şirk

 

ALLAH’A İMAN

1. Allah Sözcüğü

a.    Lafzatullah

b. Lafzatullah özel isimdir

 

2. Allah’a iman ve Tevhid

A. İman

B. Tevhid inancı

a.    Allah zatında birdir

b. Allah sıfatta birdir.

c. Allah fiillerinde birdir.

 

İLAHLAŞTIRMA

1. İslâm öncesi tanrı inancının özeti

2. İlâhlaştırma Kültürünün Temelleri

01.         Âdem as.’ın kabri

02.   Dindar ve salih kişiler

a. Vedd

b. Suvâ’

c. Yeğûs

d. Yeûk

e. Nesr

03.   Zinakâr ve ahlaksız kişiler

04.         Anıt: Dikili Taşlar

05.   Firavun ve benzerleri

06.   Heykel putları

a. Hubel

b. Lât

c. Uzzâ

d. Menât

07.   Kadın isimleri

08.   Allah’a evlat isnat etmek

09.   İlyâs as’ın kavminin ilâhı

10.   Birbirlerini ilâhlaştırma

11.   Güneş, ay ve yıldızları ilâhlaştırma

12.   Cinleri ilâhlaştırma

13.   Hevâların ilâhlaştırılması

3. İlahlaştırılanlar Sorgulanacaktır

    Bir değerlendirme:

 

İLÂH VE İLÂHLARIN TASNİFİ

1. İlah ifadesinin kısaca açılımı

a.       Kelime anlamı

b.  Terim anlamı

2. İlahların tasnifi

01.         Şekillerine göre tasnifi

a. Esnâm:

b. Evsân:

c. Ensâb:

02.   İlahların cinslerine göre tasnifi

 

3. Çok ilahçıların ortak özellikleri

 

İLÂHLAŞTIRMA NEDENLERİ

01.   Egemenliği ve saltanatı korumak

02.   Vesile kılmak

03.   İzzet kazanmak

04.   Yardım görmek

05.   Şefaatçi edinmek

06.   Zararlardan korunmak

07.   Aşırı sevgi beslemek

08.   İlâhların çarpmasından korunmak

09.   Aralarında sevgi bağı oluşturma

10.   Yanlış geleneklere uymak

 

BATIL İNANÇLARDAN ÖRNEKLER

01.   Sa’d putuna hakarat

02.   Rasulullah’tan birkaç açıklama

03.   İlahların kalkan olarak kullanılması

04.   İlahların payı ve Kurbanlar

05.   Öz çocukların öldürülmesi

06.   İlahlara yapılan yamin ve Adaklar

 

İLÂH-DUÂ-İBÂDET İLİŞKİSİ

 

ŞİRK

a.  Şirk Kavramı

b.  Müşrik Kavramı

Uğursuzluk

Müşriklerde Allah inancı

MUHAMMED AS'A İMAN

01.   Muhammed as. Kul ve Beşerdir

02.   Muhammed as. Nebi ve Resuldür

 

İNSANIN KENDİSİNİ ÖZGÜRCE İFADESİ

01.   Din özgürlüğü

02.   Vicdan özgürlüğü

 

MÜSLÜMANIN KENDİSİNİ İFADE ETMESİ

01.   Şahadet Cümlesi

 

KİTABU’L ESNÂM’DAN TERCEME